Skolverket bemötte vår debattartikel i Epoch Times. [1] Här återpublicerar vi vårt svar, som också publicerades i Epoch Times, där vi påpekar att Skolverket i sin replik ignorerar inflytandet från organisationer som RFSU.

I en replik på vår debattartikel betonar Skolverket (precis som vi) hur viktigt det är med en debatt kring sexualisering av barn och att utgå från korrekta fakta. [2]

Skolverket förefaller acceptera vår beskrivning av det som sker i skolan, men riktar kritik mot oss på två punkter. Det står ingenting om sexualitet i läroplanen för förskolan, framhåller man, samt att vi har fel om att Skolverket påverkas av EU och WHO när sexualundervisningen nu förändras och tidigareläggs. [3]

Men det är Skolverket som inte håller sig till fakta. Man refererar till exempel till WHO:s material och standard ett flertal gånger i olika texter på webbplatsen. I stödmaterial för grundsärskolan hela tio gånger. [4]

Runt om i Europa och övriga världen finns initiativ som precis som vi vill förhindra myndigheters sexualisering av barn. Men vi behöver inte gå utomlands för att se WHO:s standards inflytande på myndigheter och skola. Det är tydligt att grundskolans läroplaner och resursmaterial alltmer närmar sig den. Standarden går till och med att hitta, under rubriken Barns sexualitet, i Rikshandboken i barnhälsovård. [5]

Vi behöver inte gå utomlands för att se WHO:s standards inflytande på myndigheter.

”Unescos och UNAIDS Technical Guidelines on Sexuality Education (2009) och WHO Europas Standards for Sexuality Education (2010) ger förslag på vad undervisningen kan innehålla, och ringar in vad en comprehensive eller holistisk sexualundervisning kan vara. De svenska läroplanerna har också ett tydligt sådant perspektiv.” [6]

Skolverket ger sken av att det endast är läroplanen som påverkar undervisningen i för- och grundskola. Men eftersom läroplanerna är otydliga kring sexualundervisningens innehåll, har externa organisationer och material fått inflytande och variationen har varit stor. 2022 förtydligades innehållet något. Porr ska med i undervisningen och sexualitet ska nu genomsyra verksamheten redan i förskoleklass. [7]

Svenska småbarnsföräldrar hör bekymrat av sig till oss när frågor kring sexualitet, samtycke och relationer tas upp av förskolepedagoger. Det kan bero på det inflytande som RFSU, som är en lobbyorganisation för WHO:s standard, har genom fortbildning och besök på förskolan.

Allt sker utan att föräldrar tillfrågats. Vart tog den viktiga debatten som Skolverket vill ha vägen?

Vi uppmanar fortfarande Skolverket att ta avstånd från WHO:s standard för sexualundervisning och omgående se till att sexualisering av barn upphör.

Martin Lantz, Aida Reva, Maria Gontevas, Jesper Kekki, Lorena König, Marianne Liljeholt, Tina L Hedenquist

Källor

  1. Stoppa Skolverkets sexualisering av skolbarn, Epoch Times, Martin Lantz, Aida Reva, Maria Gontevas, Jesper Kekki, Lorena König, Marianne Liljeholt, Tina L Hedenquist för Vi tillsammans, https://www.epochtimes.se/Stoppa-Skolverkets-sexualisering-av-skolbarn
  2. Medborgarinitiativ sprider felaktigheter om svenska läroplaner, Epoch Times, Roger Persson – Tillförordnad enhetschef på Skolverket, https://www.epochtimes.se/Medborgarinitiativ-sprider-felaktigheter-om-svenska-laroplaner
  3. Replik: Det är Skolverket som inte håller sig till fakta, Epoch Times, Martin Lantz, Aida Reva, Maria Gontevas, Jesper Kekki, Lorena König, Marianne Liljeholt, Tina L Hedenquist för Vi tillsammans, https://www.epochtimes.se/Replik-Det-ar-Skolverket-som-inte-haller-sig-till-fakta
  4. Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan, Skolverket, 2021, https://web.archive.org/web/20211204160401/https://www.skolverket.se/getFile?file=7810
  5. Barns sexualitet – Rikshandboken i barnhälsovård, https://www.rikshandboken-bhv.se/tillvaxt–utveckling/barns-sexualitet/
  6. Från befolkningsfrågor till SRHR—Sveriges globala engagemang i sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter, Utrikesdepartementet, 2013, https://cdn.openaid.se/app/uploads/2021/03/08160448/Fran-befolkningsfragor-till-SRHR-Sveriges-globala-engagemang-i-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter.pdf
  7. Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2022, https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr22-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
Print Friendly, PDF & Email