Vi återpublicerar här vår debattartikel i Epoch Times. [1]

Det har skett en successiv förändring av sexualundervisningen i skolan då den krupit nedåt i åldrarna och blivit alltmer explicit. Numera undervisas barnen i förskolan om saker som många föräldrar sannolikt inte anser vara lämpliga i denna ålder. Detta hör inte till skolans uppdrag och behöver stoppas. Det anser medborgarinitiativet Vi tillsammans.

Barn är nyfikna på allt och vill förstå hur världen fungerar. Den egna kroppen är inget undantag. Det är inte ovanligt att det bland våra barndomsminnen från dagis finns någon bild med lite förbjudet innehåll. Som vuxna kan vi skoja om det. Men som saker utvecklats de sista decennierna är det inte roligt längre.

En naiv välvilja och blind tillit till våra institutioner har gjort att vardagen för våra barn i förskolan ser helt annorlunda ut i dag mot vad de flesta föräldrar tror. Ett tilltagande fokus på barns sexualitet har blivit uppenbart. ”Några barn pillar på sina snoppar eller snippor när de vilar. De tycker att det känns mysigt.” Så står det i den illustrerade boken Snippor och snoppar från RFSU som sedan 2007 spridits i svenska förskolor. [2] Boken skildrar en dag på dagis. Det berättas om hur en pojke vill rita sig själv naken fast med en snippa i stället för en snopp. Barnen får även frågor om vilket könsorgan de själva skulle vilja ha och om de kan tänka sig att byta.

”Somchai får ta av sig byxorna och kalsongerna så att doktor Axel kan lyssna med stetoskopet på hans stjärt och ge honom en spruta. Somchai tycker att det pirrar och känns varmt i hela kroppen när han ligger naken och blir undersökt av Axel … Sen får Maria vända på sig och Axel lyssnar med stetoskopet på hennes mage och snippa. Maria tycker att det känns jätteskönt i kroppen när hon blir undersökt och hon blir alldeles röd och varm om kinderna.” [2]

RFSU har i det närmaste monopol på sexualundervisning i för- och grundskolan. I sin vägledning för förskolan, Barns sexualitet, betonar RFSU att ”själva förmågan att få stånd, bli fuktig i slidan och få orgasm är något som alla människor föds med”. [3] RFSU:s överdrivna fixering vid barns sexualitet oroar. Vägledningen ingår i en allsidig (comprehensive) sexualundervisning (CSE).

Allsidig och holistisk sexualundervisning kallas det när barn ses som sexuella varelser som ska uppmanas att utforska sin sexualitet redan ifrån födseln. De här idéerna beskrivs utförligt i standarden för sexualkunskap som Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans med en svensk forskare tog fram redan 2010. I den beskrivs hur 0–4-åriga barn ska uppmuntras till onani och att leka doktor, att utforska könsidentiteter och lära sig hur man undanhåller eller ger samtycke till sexuell aktivitet. [4]

Ta ofta upp samtal om sexualiteten, relationer och kroppen med barnen så det ”blir en del av vardagen”, fortsätter RFSU i sin vägledning. När dagisbarnen tittar och tar på andra barns könsorgan kan vara ett utmärkt tillfälle att ge barnet positiv feedback och kunskaper som leder vidare till en positiv och hälsosam sexualitet. Skulle någon pedagog känna oro, så kan man göra ett försök att tänka bort det sexuella, förslår RFSU. Tänk då på att när ett barn stoppar ”in en legobit i slidan eller analen”, så är det inte mer märkligt än att ”peta in i ärta i näsan”. [3]

Samma sexuella synsätt på barn har även nått barnavårdscentralerna (BVC). Kapitlet Barns sexualitet i Rikshandboken i barnhälsovård är en ordagrann återgivning av RFSU:s skrivningar. [5]

Läsåret 2019-2020 lanserades ett nytt utbildningsprogram för dagisbarn i Spanien. Det innehöll aktivitetsförslaget “sensationer” som skulle lära barnen onanera. De praktiska övningarna motiveras med ”att utforska onani i barndomen är ett normaliserat faktum för att utöva njutning och få självkännedom.” I instruktionen till förskolepersonalen står det:

”Spela rogivande musik och be dem lägga sig ner och slappna av. De som vill kan resa sig upp och ta ett föremål och gå och smeka eller ge massage till ett annat barn i gruppen. Förklara för dem att behagliga och önskvärda sensationer också kan uppnås med egna kroppen. De som vill kan utforska sin förmåga genom att upprepa aktiviteten individuellt.” [6]

Tvärtemot mångas etiska och moraliska övertygelser serveras barn alltmer sex från myndighetshåll. Hade inte alla inblandade—både barn och vuxna—mått så mycket bättre om till exempel Skolverket hållit sig till det vi förväntar oss av det? Att hjälpa våra barn att få de baskunskaper som de behöver för att lyckas med framtida yrkes- och vardagsliv?

Vi i medborgarinitiativet Vi tillsammans anser det och uppmanar Sveriges föräldrar och lärare att sätta stopp för myndigheters sexualisering av våra barn.

Martin Lantz, Anna Kuperion, Marianne Liljeholt, Lorena König, Tina L Hedenquist, Maria Ekdotter, Nina Kollind, Aida Reva, Maria Gontevas för Vi tillsammans

Källor

  1. Det är dags att stoppa skolans sexualisering av våra barn, Epoch Times, https://www.epochtimes.se/Det-ar-dags-att-stoppa-skolans-sexualisering-av-vara-barn
  2. Snippor och Snoppar, RFSU, 2007, https://web.archive.org/web/20230408014402/https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/snippor-och-snoppar.pdf
  3. Barns sexualitet – en vägledning, RFSU, 2015, https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/barnssexualitet_web.pdf
  4. Standards for Sexuality Education in Europe, WHO & BZgA, 2010, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf
  5. Barns sexualitet, Rikshandboken i barnhälsovård, 2020, https://www.rikshandboken-bhv.se/tillvaxt–utveckling/psykosocial-utveckling—oversikt/barns-sexualitet/
  6. Programmet Coeduca´t:s riktlinjer för emotionell och sexualupplysning för förskolan, regionstyret i Katalonien, 2020, https://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD76413.pdf
Print Friendly, PDF & Email