I USA har 80 % av alla som dött av/med covid varit över 65 år gamla och multisjuka och 95% av varit över 50 år gamla. Dödligheten globalt för covid-19 är lägre än 0,2 procent, det är alltså färre än 1 på 500 som avlider med covid-19. För personer under 70 år avlider färre än 1 på 3000, och siffran sjunker ytterligare för varje lägre åldersgrupp. I Sverige 2020 dog färre i förhållande till folkmängden än de flesta åren under 2000-talet. Av de som får covid är 98 % helt återställda inom 3 månader.

Det saknas starka bevis för att covid skulle orsaka långvariga skador på kroppen. Covid-19-infektionen är – av allt att döma – inte farligare för barn än influensa. Under det första halvåret 2020 var det inget barn som dog med covid-19 som underliggande dödsorsak, men det var två barn som dog av vanlig influensa.

Källa: Corona inte dödligare för barn än influensa
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/corona-inte-dodligare-for-barn-an-influensa/

Källa: Dr. Thomas Binder, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 02h:50m
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: “Varför det mesta du vet om covid-19 är fel”, bok av Sebastian Rushworth. Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/

Källa: Dr Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Print Friendly, PDF & Email