Barn och unga har oftast ett milt sjukdomsförlopp om de smittats av coronaviruset. Många får inte ens några symptom alls. Dödligheten för i övrigt friska barn som insjuknar i covid-19 är mindre än 0,0003%. Därmed är det inte farligare för barn än den vanliga influensan.

Enligt en studie av Jonas F Ludvigsson, publicerad i New England Journal of Medicine, så dog inget barn av covid-19 under den första vågen i Sverige. Studien omfattade nära två miljoner barn upp till 15 år. 15 barn vårdades på IVA för MIS-C ett multiinflammatoriskt syndrom. Den genomsnittliga vårdtiden för dem på IVA var fyra dagar. Fyra av de 15 hade underliggande sjukdomar. Då ska vi komma ihåg att den senaste varianten av viruset ger ännu lägre risk för allvarlig sjukdom.

Varför får barn så mild sjukdom?

Det finns flera samverkande förklaringar. Genom återkommande förkylningar speciellt i småbarnsåren har många barn så kallad korsimmunitet. Det beror på att flera förkylningsvirus också är en slags coronavirus, och kan ge skydd mot Covid-19. En annan förklaring är att barns immunförsvar är mer effektivt och inte fungerar på samma sätt som vuxnas gör.

Källa: Studie: Ovanligt med iva-vård av covidsjuka barn – trots öppna skolor, SVT, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/studie-ovanligt-med-iva-vard-av-covidsjuka-barn-trots-oppna-skolor

Källa:  Immunsvaret vid covid-19 – vad vet vi?, Vetenskap och hälsa, https://www.vetenskaphalsa.se/immunsvaret-vid-covid-19-vad-vet-vi/

Källa: Covid-19 inte dödligare för barn än influensa, SVD, https://www.svd.se/covid-19-inte-dodligare-for-barn-an-influensa

Kategorier