Covid-19 beskrivs som en luftburen sjukdom. Med det menas att den huvudsakliga spridningsmekanismen är att sjuka personer nyser eller hostar så att små droppar kommer ut i luften som andra sedan andas in. I vilken mån coronavirus kan spridas asymtomatiskt, det vill säga av personer som inte uppvisar några symptom är osäkert, enligt Folkhälsomyndigheten. Ändå är många rädda för att smittas av andra människor trots att de är friska och saknar symptom.

Falska positiva provsvar

En mycket omfattande testning görs i Sverige, även av symptomfria personer. Dels är detta oerhört dyrt, 22 miljarder kronor hittills (jan 2022), och dels är testerna otillförlitliga. Beroende på hur PCR-testningen utförs kan dess känslighet bli väldigt hög. Om test med mycket hög känslighet används, vilket är vanligt, kan lätt falska positiva svar uppstå. Det försvårar situationen. Är en symtomfri person som testat positivt verkligen infekterad eller är det helt enkelt så att det är testet som visar fel? Världshälsoorganisationen, WHO, har beslutat att stoppa tidigare rekommenderade masstester av personer utan symptom.

Testa inte barn utan symptom

Testen kan upplevas som obehagliga och känsliga personer och barn riskerar bli extra oroliga och rädda om de utsätts för testning även när de inte har symptom, till exempel när klasskamrater eller familjemedlemmar testat positivt. I vissa länder testas barn rutinmässigt i skolan trots att de är friska och saknar symptom. Vilka sociala och psykosociala konsekvenser som detta riskerar få börjar vi bara ana.

Rädsla sprids

Hur mycket rädsla skapas för att det förmedlas felaktiga och överdrivna uppgifter om asymtomatisk smittspridning? Det gör att människor distanseras ifrån varandra. Vi uppmanas att hålla avstånd, trots att vi inte har symptom och är friska. Det bidrar till att vänner, släktingar och främst äldre låter bli att umgås och blir onödigt isolerade och ensamma. Det bidrar till splittring mellan människor, inte minst mellan vaccinerade och ovaccinerade. Det bidrar också till många barn missar viktig tid i skolan, för att något annat barn i klassen testat positivt, eller för att någon i barnets hushåll gjort det.

Lev som vanligt

Nu när pandemin drar ut på tiden så borde vi i så hög grad som möjligt leva som vanligt. För att göra det så ska vi inte överdriva risken med asymtomatisk smittspridning. Att vi lever som vanligt i så hög grad som möjligt är också viktigt för att barn och unga inte ska känna press att de behöver vaccinera sig mot covid. I andra sammanhang som till exempel i vården kan testning av asymtomatiska personer ha en funktion, men det behöver inte betyda att övriga samhället ska göra detsamma.

Källa: Smittspridning, FHM, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/

Källa: Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315116/

Print Friendly, PDF & Email