Det finns i dagsläget väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och Hydroxiklorokin. De är dock inte allmänt kända, inte ens bland läkare och andra sakkunniga, då spridningen av information om dem motarbetas.

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen, men snart upptäcktes att det blev 95% färre fall än förväntat. I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid, och kontinenten har väldigt få dödsfall i förhållande till västvärlden. Detta kan bero på att de har en omfattande användning av malariamedicinen hydroxiklorokin och parasitläkemedlet ivermektin.

Behandlingsrekommendationer för covid-19 har publicerats av internationella organisationer och enskilda läkare som upptäckt medlens effektivitet genom både studier och behandlingar av patienter.

I Peru gjordes en stor kampanj med användning av Ivermektin under senare hälften av 2020. Dödligheten minskade 14 gånger över 3 månader. En ny president kom till makten i Peru och stoppade den framgångsrika kampanjen, varvid dödligheten månaden därpå ökade 13 gånger.

Diagram från den medicinska publikationen från Peru.

Läkaren Vincent Rey Vicente rapporterar att i Indien används Ivermektin framgångsrikt mot covid-19-sjukdomen. De regioner som använt medlet har fått i genomsnitt över 87 % färre covid-19 fall, och 66 % färre dödsfall på grund av covid-19. De regioner som förbjudit medlet har fått 21 % färre covid-19 fall och konstant ökande dödsfall av covid-19. Han påpekar också att när resten av världen är “vaccingalna” distribuerar de indiska myndigheterna ett “Home Covid kit” med Zink, Doxycycline och Ivermektin för en kostnad av ca 25:- per person.

För den som är intresserad finns en databas med samlade studier över både Ivermektin och Hydroxiklorokin.

Källa: COVID-19 treatment studies for Hydroxychloroquine
https://c19hcq.com/

Källa: COVID-19 treatment studies for Ivermectin
https://c19ivermectin.com/

Källa: Dr Geoff Mitchell. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 02:08.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Front Line COVID-19 Critical Care Alliance – Prevention & Treatment Protocols for COVID-19
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/

Källa: The Fleming Method
https://www.flemingmethod.com/

Källa: Ivermectin: a multifaceted drug of Nobel prize-honoured distinction with indicated efficacy against a new global scourge, COVID-19. Av A.D. Santin,1 D.E. Scheim, P.A. McCullough, M. Yagisawa, T.J. Borody
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8383101/

Källa: The Role of IVERMECTIN in the Monumental decline of COVID19 Cases in INDIA, Vincent Rey Vicente, Läkare.
https://www.linkedin.com/pulse/role-ivermectin-monumental-decline-covid19-cases-vicente-md/

Den sammanfattande artikeln refererar till följande källor:
https://ivmmeta.com/
https://ourworldindata.org/

https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19ClinicalManagementProtocolAlgorithmAdults19thMay2021.pdf
https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92644
https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786

Print Friendly, PDF & Email