Folkhälsomyndigheten hävdar fortfarande att fördelarna med Covid19 vaccinerna överväger nackdelarna, det vill säga riskerna för biverkningar. Det antagandet ifrågasättes tidigt och nu förnyas kritiken i en ny studie.

Läkaren Sven Román och fyra svenska forskare har studerat data från officiella svenska källor: FHM, Läkemedelsverket, SCB och Socialstyrelsen. De väger risken att drabbas av allvarlig Covid eller dö i sjukdomen, mot risken för att få allvarliga biverkningar eller avlida på grund av vaccinet.

Enligt gruppens beräkningar överväger riskerna med vaccinet fördelarna för de flesta åldersgrupperna. Endast för män över 90 år överväger vaccinets fördelar. Denna bedömning bygger på att endast ca 5% av biverkningarna rapporterats. Om man istället antar en rapporteringsfrekvens på 25% så är vaccinet enbart positivt för män äldre än 40 år, och kvinnor äldre än 70 år. I själva verket kan det vara så få som 1% av biverkningarna som rapporteras enligt Román.

Artikeln är publicerad på Brownstone Institute vilket samlat en mängd av de mest kända namnen i världen rörande forskning om Covid-19, förebyggande behandling, och folkhälsa.

Källa: https://brownstone.org/articles/serious-side-effects-exceed-the-risk-of-hospitalization-with-covid-19-in-the-swedish-population/

Print Friendly, PDF & Email