Folkhälsomyndigheten (FHM) har valt en one-size-fits-all-strategi för covidvaccin. De verkar inte ta hänsyn till vilka olika risker olika grupper har för att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Denna policy gäller också gravida kvinnor.

FHM, läkarkåren och Mödrahälsovården bryter därmed mot en av de mest grundläggande principerna inom medicinen, nämligen att man inte experimenterar med gravida kvinnor.

Man hävdar att cornavaccinerna är godkända, men det stämmer inte. De har bara ett villkorat godkännande. Kliniska studier pågår fortfarande och allvarlig kritik har riktats mot vaccinerna, bland annat i en video framtagen av en sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och sjukvårdspersonal. I videon redovisar man en granskning av Pfizers vaccinstudier och det faktum att det var fler dödsfall i vaccingruppen än i kontrollgruppen. Man drar följaktligen slutsatsen att vaccinet aldrig borde ha lanserats.

Från vecka 20 år 2021 sägs alla gravida numera tillhöra en av riskgrupperna. Motivet sägs vara att allvarlig Covid-19 kan öka risken för tidig förlossning. Det kan hända att vissa gravida med ytterligare riskfaktorer, såsom kraftig övervikt, bör rekommenderas coronavaccin. Men det är oansvarigt att rekommendera alla gravida att injicera ett otillräckligt utprövat vaccin, som vare sig skyddar mot infektion eller smittspridning. Dessutom beskrivs den variant som nu är dominant som inte allvarligare än en förkylning.

Enligt försiktighetsprincipen rekommenderas gravida att undvika en hel mängd kända risker, som att äta vissa typer av mat. Trots det rekommenderas de att ta ett vaccin som resulterat i rekordmånga biverkningar. Hur det påverkar mamman och det blivande barnet på lång sikt kan ingen veta. Vad vet vi till exempel om risken för spädbarn att få spikprotein genom modersmjölken?

I stället för oprövat vaccin borde svenska myndigheter aktivt rekommendera gravida att höja sina vitamin D-nivåer. Låg vitamin D-nivå är förknippat både med förhöjd risk för allvarlig Covid och risk för komplikationer vid förlossningen.

Enligt en studie från Livsmedelsverket har mellan en tredjedel och en fjärdedel av alla gravida D-vitaminbrist. Vitamin D höjs bäst genom att exponera huden för solen, men vintertid är det svårt och många behöver ta vitamin D som kosttillskott.

Vissa invandrargrupper, till exempel somalier, är kända för att ha mycket låga vitamin D-nivåer på vinterhalvåret och har därför högre risk för allvarlig Covid.

Källa: The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good, Canadian Covid Care Alliance,

https://rumble.com/vsnsqx-filmen-frn-canadian-covid-care-alliance-nu-med-svensk-speakerrst.html

Källa: Läkaruppropet, https://lakaruppropet.se/

Källa: D-vitamin under graviditet och amning, Livsmedelsverket, https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/D-vitamin-under-graviditet-och-amning-livsmedelsverket-nr-7-2018

Källa: Vitamin D and COVID-19: An Overview of Recent Evidence, Ghelani,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8509048/

Källa: D-vitaminbrist vanligt hos somalier, SvD,

https://www.svd.se/d-vitaminbrist-vanligt-hos-somalier

Print Friendly, PDF & Email