Vi lär oss psykologiska tekniker som används vid militär underrättelseinhämtning, konversationskonst, avprogrammering och åsiktsstyrning. Denna kunskap hjälper oss ifrågasätta vår egen verklighetsuppfattning och andra ifrågasätta sina.

Föreläsningen är gratis och hålls i Stockholm (Söder) tisdagen den 9:e juli klockan 17:00–21:00. Alla är välkomna.

Anmäl gärna ditt intresse om du inte redan är i kontakt med oss.

Print Friendly, PDF & Email