Utan allmänhetens vetskap har svenska och internationella myndigheter under lång tid verkat för att införa en ny form av allsidig sexualundervisning i grundskolan. Internationellt används benämningen Comprehensive Sexuality Education (CSE). Vi gör en djupdykning i detta ämne och undersöker även myndigheternas folkhälsoarbete i Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) där den allsidiga sexualundervisningen utgör en central del.

Föreläsningen är gratis och hålls i Stockholm (Söder) tisdagen den 10:e juli klockan 17:00–21:00. Alla är välkomna.

Anmäl gärna ditt intresse om du inte redan är i kontakt med oss.

Print Friendly, PDF & Email