Sant och Sånt delar Vi tillsammans djupa engagemang i barns hälsa och framtid.

Vi litar inte blint på utan utmanar den offentliga berättelsen. Med kunskap skingrar vi rädslan. Vi vågar se det som tidigare generationer och erfarenheter lärt oss.

Med ett fokus på medicin, psykologi och juridik rapporterar vi objektivt och begripligt. Våra texter granskas av läkare, jurister och andra sakkunniga. Vi ger dig fakta. Du drar slutsatser.

Vi rapporterar ärligt utan att fördjupa oss i det stora och mörka. Trots allvaret belyser vi också det positiva. Vi vill inspirera dig till aktivt engagemang för att säkra barns hälsa och framtid.

Inom vård och myndigheter breder intolerans och missförhållanden ut sig. Personliga skildringar ger oss inblick i det som annars inte får höras i media.

Fruktan har gjort vår verklighet hård och kall. Oberoende av politisk, kulturell och socialbakgrund vill vi värma hjärtan och vinna medmänskligheten åter.

Print Friendly, PDF & Email