På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med covid-19 och hans tillstånd […]
Det finns väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder i dagsläget mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och […]