Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård […]
Statistiken över antalet covid-fall, både de som testats positivt och dödsfall i covid-19, är starkt kritiserad. […]
Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Det upptäcktes […]
I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. […]
80% av alla i USA som dött av/med covid har varit över 65 år gamla och […]
Det är konstaterat att det i princip inte finns några risker med covid-sjukdomen för barn. 0,00% […]
Det finns ingen större överdödlighet i Sverige 2020, trots att tusentals dött av covid. Varför? Det […]