Vi på insidan. En personlig berättelse. Mörkret må ha sänkt sig över oss. Tillsammans lyser vi upp vägen som leder till den framtid vi vill ha, för oss och våra barn.
För dig som önskar, erbjuder vi medmänskliga samtal, där du fritt kan tala om det som känns angeläget för dig.
Medverka i kunskapsbildning. Ditt engagemang är viktigt och du kan göra mer nytta än du tror. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi arbetar och så hittar vi en uppgift som passar dig.
Använd kartan och kom i kontakt med andra engagerade på barnens skola. Alla som vill skapa en bra framtid för våra barn och ungdomar är välkomna att gå med i det nationella nätverket vi bygger tillsammans.
Det är oetiskt att utsätta barn och unga för risker för att skydda vuxna. Hur kan det vara rätt att på så här sätt utnyttja barns vilja att hjälpa till, när vi vet att vaccinen inte fungerar, det vill säga de vare sig skyddar mot smittspridning eller mot infektion?
Läkemedlet Neurosedyn godkändes av Medicinalstyrelsen 1959. Det orsakade fosterskador. Totalt föddes 10 000 missbildade barn i 46 länder, varav många dog kort efter födseln.
Barn får oftast en mycket en mycket mild Covid infektion, om de ens märker den. Risken för allvarlig Covid är extremt liten.
Vaccin ges för att förebygga sjukdom hos allmänheten. I många fall är risken för allvarlig sådan sjukdom liten, och då måste risken för allvarlig biverkning vara mycket liten.