Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård […]
På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med covid-19 och hans tillstånd […]
Statistiken över antalet covid-fall, både de som testats positivt och dödsfall i covid-19, är starkt kritiserad. […]
Studier visar att en naturlig immunitet utvecklas efter att man har haft Sars-Cov-2 (covid). Personer som […]
Det finns väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder i dagsläget mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och […]
Asymptomatisk smitta avser en person som trots att denna inte uppvisar några symptom, ändå kan smitta […]
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et […]
Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Det upptäcktes […]
I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. […]
80% av alla i USA som dött av/med covid har varit över 65 år gamla och […]