Runt om kring i vårt land erbjuds nu barn ner till 12 år Covid-19 vaccin, och […]
En student i USA berättar om sin upplevelse med skolan: Han säger att han precis betalat […]
En berättelse från USA – Universitetssjukhuset i Colorado: En patient som inväntar besked på njurtransplantation har […]
På NTI-gymnasiet i Uppsala har de en tävling där eleverna får poäng per elev som vaccinerar […]
Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 […]
I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt […]
En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar […]
Läkaren Nina Pierpoint publicerade en analys som baserar sig på tre studier, som visar på att […]
En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att […]
Barn är känsliga för grupptryck, speciellt från sina vänner. Det finns ett stort behov av att […]