Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis […]