I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i […]
”De åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att […]