Regeringen har gått ut med direktiv där det premieras om regionerna c19-vaccinerar hela befolkningen så fort […]
I förbundslandet Hessen i Tyskland har myndigheterna gett stormarknader tillstånd att neka ovaccinerade inträde till deras […]
Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 […]
En student i USA berättar om sin upplevelse med skolan: Han säger att han precis betalat […]
En berättelse från USA – Universitetssjukhuset i Colorado: En patient som inväntar besked på njurtransplantation har […]
På NTI-gymnasiet i Uppsala har de en tävling där eleverna får poäng per elev som vaccinerar […]
• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, […]
Barn är känsliga för grupptryck, speciellt från sina vänner. Det finns ett stort behov av att […]