Statistik kring riskerna från vaccinering är både svårt och lätt att undersöka. Det är svårt eftersom […]
Det har skett misstag tidigare genom historien. Frågan är hur vi kan lära oss av dessa […]
Studier visar att en naturlig och nästan alltid permanent immunitet utvecklas efter att man har haft Sars-Cov-2 (covid-19).
Det finns i dagsläget väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och Hydroxiklorokin.
Konsensus är att det inte finns asymptomatisk smitta av covid-19. Människor som inte uppvisar symptom kan inte sprida covid-19.
I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika har väldigt få.
I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. […]
Covid-19-infektionen är inte farligare för barn än influensa. Under det första halvåret 2020 var det inget barn som dog med covid-19 som underliggande dödsorsak.
Dödligheten för barn av covid-19 är som för en vanlig influensa. Barn får sällan symtom, och driver därför inte smittspridningen.
Trots att tusentals dött av Covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. Dödstalet för 2020 var det nionde lägsta under hela 2000-talet.