Regeringen har gått ut med direktiv där det premieras om regionerna c19-vaccinerar hela befolkningen så fort […]
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård […]
På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd […]
Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida […]
Statistiken över antalet covid-fall, både de som testats positivt och dödsfall i covid-19, är starkt kritiserad. […]
Studier visar att en naturlig och nästan alltid permanent immunitet utvecklas efter att man har haft Sars-Cov-2 (covid-19).
Det finns i dagsläget väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och Hydroxiklorokin.
Konsensus är att det inte finns asymptomatisk smitta av covid-19. Människor som inte uppvisar symptom kan inte sprida covid-19.
I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika har väldigt få.
I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. […]