Emma-Linda avstod PCR test och blev avstängd 30 dagar utan lön. Hon anlitade jurist och erbjöds att bli ut köpt med 6 månadslöner.
Svenska läkare, forskare och immunologer kräver att vaccinationen i Sverige pausas tills att risk/nytta kalkyler med coronavaccinering genomförts för alla åldersgrupper. Forskningsfusk är en av orsakerna till kravet.
Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit […]
Runt om kring i vårt land erbjuds nu barn ner till 12 år Covid-19 vaccin, och […]