I Katalonien lanserades 2019 ett program för dagisbarn som innehöll aktivitetsförslaget "sensationer" där barnen lär sig onanera. Programmet skapade stor uppståndelse och jurister lyckades till slut tvinga myndigheterna att ta bort det.
Få män ser något positivt med att sexualisera småbarn. Men så fort en man står upp för det som är rätt, blir han påhoppad av så kallade ”feminister”. Vi behöver både starka män och starka kvinnor. Endast tillsammans kan vi skydda oss mot destruktiva trender och vända utvecklingen.
Konservativa länder utmanövrerade västvärldens kuppartade försök att avancera sin sexuella agenda vid årets befolkningskonferens i FN som hölls i april 2023.
FN:s och ICJ:s regelverk, utgivet i mars 2023, normaliserar sex med minderåriga som ger samtycke, vilket helt går emot det rättsliga skydd vi, i århundraden, vet att barn behöver.
Myndigheter har en långtgående skyldighet att hjälpa dig och ge dig service. Vi beskriver vad som gäller och hur du kan gå till väga när du tar kontakt med myndigheter, så som dina barns skola.
Trots att vi vet bättre, utsätts barn alltmer för vuxen sexualitet, inte bara av förövare, via pornografi och sociala medier, utan nu också i klassrummen
Amerikanska motsvarigheten till Socialdepartementet genomförde en utstuderad marknadsföringskampanj för att få fler att ta covidvaccin under våren 2021. Bland annat bokade man framträdande av presidenten och bad underhållningsprogrammen att vaccinera programledarna i direktsändning.
Låt ditt immunförsvar och din kropp vila. En vaccinpaus ger din kropp en chans att återhämta sig från den påfrestning som covidvaccinerna kan vara.
Upp till en tredjedel av alla gravida har vitamin D-brist, en viktig riskfaktor för allvarlig Covid. Vitamin D är ett mycket säkrare alternativ för gravida än vaccin.