Vad du tycker, är viktigt för oss. Med din hjälp kan vi göra materialet ännu bättre. Vi lämnar återkoppling på övningsresultaten. Skicka gärna in dem till oss, så får även ändra ta del av dina insikter.
Vill du hjälpa oss bygga vidare? Har du en bra idé som du vill dela med dig av? Har du sett något vi kan förbättra?

Vi tillsammans

Det finns flera möjligheter att engagera dig med oss.

FÖRÄLDRAGRUPP

För att komma i kontakt med andra föräldrar leta upp dina barn eller barnbarns skola på kartan och gå med i gruppen. Du är inte ensam!

Engagemang

Tillsammans bygger vi ett nationellt nätverk där vi alla, med eller utan egna barn, kan deltaga och på ett meningsfullt sätt påverka utvecklingen.

SANT & SÅNT

Med ett fokus på medicin, psykologi och juridik rapporterar Sant och Sånt objektivt och begripligt. Vi utmanar den offentliga berättelsen.

Kategorier