I förbundslandet Hessen i Tyskland har myndigheterna gett stormarknader tillstånd att neka ovaccinerade inträde till deras […]
Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 […]
En begravningsentreprenör John O’Looney i Storbritannien, har blivit utesluten ur den nationella organisationen för begravningsentreprenörer. Den […]
Christian Dettmar, en domare i Tyskland har blivit utsatt för en undersökning av sitt hem, sitt […]
• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, […]
I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i […]
Detta är en upprepning av det som ledde till Nürnbergkonventionerna gällande medicinska experiment. Konventionerna skrevs med […]
”De åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att […]
Rädsla har varit den främsta drivkraften kring hanteringen av covid-händelsen från 2020. Källa: Dr Mark McDonald. America’s […]