Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Det upptäcktes […]