Detta är en upprepning av det som ledde till Nürnbergkonventionerna gällande medicinska experiment. Konventionerna skrevs med […]
”De åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att […]
Rädsla har varit den främsta drivkraften kring hanteringen av covid-händelsen från 2020. Källa: Dr Mark McDonald. America’s […]
Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen […]
Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock […]
Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis […]
Statistik kring riskerna från vaccinering är både svårt och lätt att undersöka. Det är svårt eftersom […]
Det har skett misstag tidigare genom historien. Frågan är hur vi kan lära oss av dessa […]
Studier visar att en naturlig och nästan alltid permanent immunitet utvecklas efter att man har haft Sars-Cov-2 (covid-19).
Det finns i dagsläget väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och Hydroxiklorokin.